Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Wymagane kwalifikacje:

• dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
• co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Usługi asystenta w szczególności mają polegać na pomocy w zakresie:

• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie.
Wynagrodzenie osoby świadczącej usługi asystenckie będzie wynosiło 32 zł brutto za godzinę. Koszty dojazdu asystenta do osoby niepełnosprawnej nie będą zwracane.

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać do dnia 12.02.2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów osobiście lub za pośrednictwem poczty: gops@gmina.tarnow.pl.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numer telefonu: 14 688 01 50.

Ogłoszenie opublikowano w BIP