Szeroka i konkretna oferta pomocy dla seniorów

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają osobom starszym na różne sposoby. Przypominamy, że jednym z nich jest realizacja rządowego programu Wspieraj Seniora, zapoczątkowanego w okresie epidemii COVID-19.
Rządowy program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19. Jego celem jest wszechstronna pomoc tym, którzy zdecydują się na pozostanie w domach. Polega przede wszystkim na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia:
· Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
· osobom poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej.
Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwiania drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępniania danych wrażliwych). W ramach programu może być również udzielana pomoc w zakresie dostarczania ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł. Koszt realizowanych zakupów oraz dostarczanych ciepłych posiłków ponoszony jest przez Seniora.
Realizacja usługi wsparcia w ramach programu nie przysługuje osobie, która ma przyznane decyzją administracyjną usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

Wariant I:
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
· Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08.00-21.00
· Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do gminnego ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej
· po zrobieniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

Wariant II:
Zadzwoń bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie pod numer: 14 688 01 52 lub 14 688 01 53 lub 14 688 01 50
· GOPS wyznacza osobę do pomocy. W celu bezpieczeństwa podane zostanie imię i nazwisko tej osoby (które warto sobie zapisać). W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów zasady i sposób rozliczenia ustala się indywidualnie podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
· Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
· Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

W związku z poprawiającymi się statystykami zakażeń I stopniowym znoszeniem obostrzeń, Dzienny Dom “Senior +” w Nowodoworzu wznowił swoją działalność.

Oferowane są zajęcia: artystyczne, wycieczki po okolicy, gry zespołowe, różnego rodzaju uroczystości takie jak ; dzień babci, dzień dziadka, dzień kobiet, dzień matki, dzień ojca. – Pamiętamy także o urodzinach Seniorów biorących udział w DDS+. Organizujemy zajęcia sportowe, ćwiczenia na miarę możliwości seniorów. Zatrudniamy rehabilitantkę, która prowadzi indywidualne konsultacje i zajęcia rehabilitacyjne. Seniorzy mają także możliwość z korzystania z ćwiczeń na przyrządach, np. rowerkach – mówi dyrektor GOPS Beata Witkowska.

Dzienny Dom “Senior+” działa pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00. Osoby starsze mogą liczyć na śniadanie, podwieczorek, kawę, herbatę, obiad dwu daniowy. Działalność jest kierowana do osób nieaktywnych zawodowo, powyżej 60 roku życia. – Takie spotkania działają pozytywnie przede wszystkim na zdrowie psychiczne seniorów, którzy nie są samotni. Aktywność umysłowa i fizyczna wpływa pozytywnie na samopoczucie, opóźnia proces starzenia, zmniejsza ryzyko wystąpienia schorzeń związanych z wiekiem i demencją – dodaje dyrektor GOPS.

Więcej o programie