Dofinansowanie dla GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał kolejne dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej tzw. dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych

Kwota dofinansowania: 9 280,00

Umowa nr 598/OPS/2021