Wspieranie aktywnego starzenia się – dotacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał wsparcie w ramach Wieloletniegp programu „Senior + ” dofinansowanego jest ze środków Budżetu Państwa.
Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu „Senior+”.

Wartość dofinansowania 115 640 zł