Wspieraj Seniora – dotacja 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 55 571 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta pn. „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Zadanie polega na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, a w wyjątkowych przypadkach w wieku poniżej 70 lat.

Środki w wysokości 55 571 zł na realizację zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach programu „Wspieraj Seniora”.